Orahove vode

Biciklistička ruta: Orahove vode

Biciklistička ruta s polaskom iz Slatinskog Drenovca, koja spaja nekoliko poznatih lokacija na Papuku: Ivačka glava, Orahove Vode, Mališćak, Velika i Jankovac. Ruta je nastala kombinacijom nekoliko već voženih ruta.

Od 13 -14 km ( do Ivačke glave ) je malo vožnja a malo guranje bicikla, jer ipak treba izaći na vrh kako bi nastavili vožnju.

Spust sa Ivačke glave prema Orahovim vodama i dalje prema Mališćaku je vrhunski jer cijelo vrijeme vozite  planinarskim stazama a isto tako i od Mališćaka do 20. km rute.
Spust zatim nastavljate još 6 km do Velike, iako makadam cestom, to ne umanjuje užitak.

Od Velike do Jankovca se ide standardnom rutom koja je ovdje već opisana.
Vožnja: 09.11.2013.

Track download:

Comments are closed